Hier vindt u de laatste ontwikkelingen

Heeft u al gehoord van het verbod op asbest daken vanaf 2024?

In de media verschijnt regelmatig het bericht dat asbest daken vanaf 2024 zijn verboden. Met dezelfde regelmaat krijgt úw bouwkundig adviseur: Ransz Bouw Advies, nog vragen over dit aanstaande verbod. Hieronder leest u meer over het doel-, de gevolgen- en de mogelijkheden die ontstaan door het aanstaande verbod.

Met name vragen veel mensen zich af of dit verbod ook geldt voor asbesthoudend dakbeschot dat zich onder de dakpannen bevindt. Dit verbod geldt dus niet voor asbesthoudend dakbeschot dat zich niet direct in de buitenlucht bevindt.

Doel asbestverbod.
Doel van dit asbestverbod is om verspreiding van asbestvezels te voorkomen die vrij komen door verwering onder invloed van weersinvloeden. Hierbij gaat het om asbesthoudende toepassingen die in contact staan met de buitenlucht. Asbesthoudende toepassingen aan de binnenkant van een gebouw, zoals bijvoorbeeld asbesthoudend dakbeschot, vallen hier dus niet onder. Ook boeidelen, dakgoten, gevelpanelen, pijpen en dergelijke, vallen niet onder dit verbod. Het verbod heeft dus echt alleen betrekking op dakbedekking dat asbest bevat. In de meest voorkomende gevallen gaat het hierbij om de asbesthoudende golfplaten of asbesthoudende dakleien.

Gevolgen asbestverbod.
Heeft u te maken met een asbest dak? Dan mag u dit onder bepaalde voorwaarden zelf verwijderen. Úw bouwkundig adviseur of de gemeente kan u hierover informeren. In bepaalde situaties bent u echter verplicht om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer:

  • uw asbest dak al beschadigd is;
  • uw asbest dak groter is dan 35m2;
  • u asbesthoudende dakleien op het dak heeft;
  • het asbest dak op een bedrijfspand ligt.

In alle situaties dient u echter ook een sloopmelding te doen bij de gemeente of kan zelfs een sloopvergunning nodig zijn. Hierbij is het altijd noodzakelijk om een asbestinventarisatie uit te laten voeren door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Dit is mede noodzakelijk omdat alleen in een laboratorium met 100% zekerheid kan worden vastgesteld of een materiaal asbest bevat.

Wanneer u in 2024 het asbest dak niet heeft verwijderd dan kan de gemeente hier maatregelen tegen nemen. Gemeenten zijn op dit moment bezig om in kaart te brengen op welke adressen asbest daken aanwezig zijn.

Mogelijkheden door asbestverbod.
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken naar aanleiding van dit asbestverbod. Subsidiemogelijkheden zijn er bijvoorbeeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wanneer u asbest van- of uit uw woning wilt verwijderen en gelijk duurzaamheidsmaatregelen wilt nemen, dan kunt u in Limburg ook terecht bij de Provincie Limburg.

Tot slot.

Voor de volledigheid: Het verbod op asbestdaken is formeel nog niet van kracht. Zoals valt te lezen op de website van de Rijksoverheid, werkt de regering nog aan dit verbod. De wijzigingen in de wet- en regelgeving die nodig zijn voor dit verbod, zullen na installatie van een nieuw kabinet echter weer op de agenda komen.

Verder is het nog maar de vraag of het blijft bij alleen een verbod op asbest daken. Er gaan al geluiden op om in de toekomst ook (woning)eigenaren te verplichten om hun pand asbestvrij over te dragen naar een nieuwe eigenaar. Maar of het zo ver gaat komen is nog maar de vraag!

Het is immers ook niet nodig om bij de aanwezigheid van asbest helemaal in paniek te schieten. Onbeschadigde en hecht gebonden asbesthoudende materialen zijn volgens deskundigen namelijk niet schadelijk.  Hecht gebonden asbestvezels zitten vast in een ander materiaal. Hierdoor is de kans klein dat deze vezels in de lucht komen en schade veroorzaken. Wanneer het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of gesloopt, dan komen de asbestvezels niet of nauwelijks vrij.

Meer informatie over asbest kunt u onder andere ook vinden bij:

Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met úw bouwkundig adviseur: Ransz Bouw Advies.

Dit kan via het contactformulier op onze website of telefonisch: 06 – 365 88 629.